Välkommen till Boken om mig 2.0

Bild1-300x225Här arbetar jag med en öppen lärresurs i form av en bloggmall för skolan.

Den här bloggmallen är tänkt att utveckla högstadieelevers förmåga att kan elevernas skrivande i olika genrer från år 7 – 9 kan följas. På bloggen skriver och samtalar elever om sakprosatexter av olika slag. Insändare, recensioner, reportage rapporter, krönikor, noveller och debattartiklar är några exempel. På bloggen har jag valt att rama in uppgifterna kring den klassiska uppgiften Boken om mig.

Bloggen kan utvecklas och nya texttyper kan läggas till fram till år 9. Steg för steg lotsas eleverna då fram till det nationella provet. Under tiden är deras texter öppna att läsa för alla som vill. Klassen kan samarbeta, reflektera och ge respons på varandras arbete. De har tillgång till andra elevers texter som exempel på vad som krävs för ett visst betygsteg vilket ger eleverna möjlighet att utveckla sin metakognitiva förmåga.

Mallen ingår i Bloggbiblioteket, ett projekt som är finansierat av Internetfonden i nära samarbete med skol-tävlingen Webbstjärnan. Idén är att skapa en arena där alla svenska lärare både kan dela med sig av sina bästa bloggprojekt och hämta hem lättjobbade mallar som andra har gjort.

Cecilia Johansson

Annonser